Broen

Broen før indvielsen

Før broen skulle man sejle over Lillebælt for at rejse mellem Fyn og Jylland, og allerede fra midten af 1800-tallet var det på tale med en bro over Lillebælt.

Der kom mange forslag til hvordan man kunne forbinde Fyn og Jylland: Der var både forslag om en hængebro, en dobbeltsporet jernbanebro, en enkeltsporet jernbanebro, en rørtunnel samt en kanal til skibsfarten og en lavbro. Ingen af disse forslag blev dog nogensinde til noget.

I 1924 blev en lov om en jernbanebro over Lillebælt vedtaget, denne blev dog udvidet til også at inkludere en færdselsbro i 1927, da antallet af biler var steget markant.

Arbejdet med broen blev påbegyndt i december 1925, og broen blev indviet af Kong Christian den 10. den 14. maj 1935.

Se videoen om hvordan broen blev bygget